Skip to main content

Wat als je een klacht hebt

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je tevreden bent over onze producten en diensten. Maar ‘waar gewerkt wordt, vallen spaanders’ en het kan dus voorkomen dat je niet tevreden bent over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. Mocht dat het geval zijn, dan zijn er twee manieren waarop je een klacht kunt indienen.

Indienen bij Maxem

Om te beginnen dien je altijd eerst een klacht bij ons in te dienen. Niet alleen omdat wij je  klacht graag willen verhelpen, maar ook omdat de Autoriteit Persoonsgegevens dit vereist voordat zij je klacht in behandeling gaan nemen. Het beste is dan ook om deze schriftelijk in te dienen. Dit kun je eenvoudig doen met behulp van ons klachtenformulier op de website. Maar je kunt natuurlijk ook een e-mail of een gewone brief sturen. De contactgegevens daarvoor vindt je onderaan iedere pagina op onze website.

Indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Hebben wij een klacht niet naar behoren opgelost en ben je niet tevreden, dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door middel van het invullen van een formulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Overigens is het wel een vereist vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens dat je eerst de klacht bij ons gemeld hebt.

Voor meer informatie over het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, klik je hier. Heb je voldoende informatie dan kun je hier het klachtenformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens vinden.

Het behandelen van uw klacht door de Autoriteit Persoonsgegevens kan tot een boete leiden voor ons, maar nooit tot een schadevergoeding voor jou. Als je financiële genoegdoening wenst dan moet je daarvoor naar een rechter.