Skip to main content

Toelichting op je rechten

Bij de verschillende verwerkingen informeren wij je over de manier waarop je invloed kunt uitoefenen op de persoonsgegevens die wij van je verwerken middels je zogenaamde privacy rechten. Onderstaand leggen we je zo helder als mogelijk uit wat die verschillende rechten precies inhouden. Wil je echt weten hoe het zit, dan kun je hier de AVG bekijken; je rechten staan in artikel 15 t/m 22.

Recht van inzage

Het recht op inzage houdt in dat je ons mag vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken en om je een kopie van deze gegevens toe te sturen. Naast het verstrekken van de gegevens, zullen wij je dan opnieuw te informeren over het gebruik, de herkomst en bestemming van die gegevens en over je rechten ten aanzien van die gegevens.

Recht van rectificatie

Het recht op rectificatie houdt in dat je ons mag vragen om je gegevens te corrigeren als de gegevens die wij van je hebben niet juist zijn, of om een aanvullende verklaring aan je bestand toe te voegen.

Termijn van afhandeling

Wij zullen verzoeken in het kader van je rechten altijd zo snel mogelijk afhandelen. In ieder geval reageren wij binnen 30 dagen op je verzoek.

Recht op beperking

In sommige gevallen wil je niet dat je gegevens nog langer gebruikt worden, maar je wilt ook niet dat ze worden vernietigd. Voor die gevallen is het recht op beperking. Je gegevens worden dan als het ware bevroren en tot nader order niet meer gebruikt. Je kunt op dit recht een beroep doen als je:

  • denkt dat de gegevens die wij van je hebben niet juist zijn;
  • denkt dat wij je gegevens onrechtmatig gebruiken;
  • de gegevens wilt veiligstellen voor bijvoorbeeld een rechtszaak.

Recht op vergetelheid

Wanneer wij je gegevens verwerken op basis van uw toestemming, zoals bij nieuwsbrieven, of per ongeluk blijven verwerken terwijl ze niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel, dan mag je ons vragen om je gegevens te vernietigen. Wij zullen je gegevens dan zo snel mogelijk vernietigen, tenzij ze noodzakelijk zijn voor een ander doel zoals bijvoorbeeld het voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Identificatie bij een beroep op je rechten

De hierboven vermelde rechten gelden voor jou ten aanzien van de gegevens die wij van je verwerken. De zorgvuldigheid vereist dat wij, voordat wij aan een verzoek gehoor geven, je identiteit controleren. Zouden wij dat niet doen, dan bestaat de kans dat wij je gegevens aan een wildvreemde verstrekken en dat zou een inbreuk op je privacy zijn.

Recht van bezwaar

Wanneer je het er niet mee eens bent dat wij gegevens van je verwerken, dan kun je hiertegen bezwaar tegen maken. Wij zullen dan een afweging maken tussen je belang en het belang van de verwerking van je gegevens. Wanneer wij je verzoek niet kunnen inwilligen, dan informeren wij je over de redenen daarvoor. Een bezwaar tegen het gebruik van je gegevens voor (direct) marketing zullen we altijd inwilligen.