Skip to main content

Migratie Maxem Energy Cloud

In de week van 20 februari 2023 vindt op het Maxem Energy Cloud (MEC) platform een migratie plaats naar een nieuwe infrastructuur. Deze infrastructuur stelt ons in staat het platform betrouwbaar te houden en mee te schalen met onze groei. Deze pagina houdt je op de hoogte van het laatste nieuws over de voortgang van de migratie.

Laatste update: 27 februari, 13:00

Voortgang
Onderstaand de voortgang per stap van de migratie.

27 februari, 13:00

Na een aantal dagen de situatie nauwlettend in de gaten gehouden te hebben, kunnen we inmiddels stellen dat de migratie naar de nieuwe infrastructuur succesvol afgerond is! Mocht u toch nog vragen hebben, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen!

23 february, 22:00

De applicatie die laadpalen direct met ons platform verbindt heeft een laatste herstart gekregen om de migratie naar de nieuwe infrastructuur af te ronden. Het kan zijn dat het niet in één keer lukt nieuwe laadsessies op te starten, precies op dat moment. We snappen dat dit hinder bij u veroorzaakt. Onze excuses hiervoor.

23 februari, 00:00

Op dit moment wordt de MEC portal verplaatst naar de nieuwe infrastructuur. Hierdoor kan het zijn dat de portal kortstondig niet zo reageert zoals u gewend bent. Dit heeft echter geen enkele invloed op laadpalen of eventuele laadsessie.

22 februari, 00:00

Zojuist is de applicatie waar de laadpalen direct verbinding mee maken verplaatst naar onze nieuwe infrastructuur. Hierbij was het onvermijdelijk dat de laadpalen zich opnieuw moesten aanmelden bij het systeem. Het kan zijn dat tussen 00:00 en 01:00 het niet meteen lukte een laadsessie te starten. We snappen dat u hier hinder van heeft ondervonden. Onze excuses hiervoor.

21 februari, 12:00

Zojuist hebben we de applicatie die verantwoordelijk is voor het afhandelen van laadpas-authorisaties overgezet naar de nieuwe infrastructuur. Het kan voorkomen dat het starten van een nieuwe laadsessie hierdoor zeer kortstondig niet werkte. Uiteraard monitoren we de situatie nauwlettend.

20 februari, 19:00

Na een zorgvuldige check sluiten we dag 1 van de migratie af. Vooralsnog loopt alles schema en hebben we met een kleine hick-up de core van ons platform op de nieuwe infrastructuur draaien.

20 februari, 17:00

Door een fout bij het uitrollen van één van de componenten van MEC kan het zijn dat er tussen 13:00 en 17:00 problemen zijn geweest met het opzetten van laadsessies voor klein deel van de klanten. Deze fout is sindsdien verholpen. We snappen dat dit hinder heeft kunnen veroorzaken, onze excuses hiervoor.

20 februari, 14:00

De applicatie die laadpunten verbindt met ons platform wordt herstart. Hierdoor kan het voorkomen dat het tussen 14:00 en 14:30 niet mogelijk is een nieuwe laadsessie te starten. Mocht u ná deze periode problemen hebben met het starten van een laadsessie, neemt u dan contact met ons op!

20 februari, 13:30

Na grondige controle zijn we nu begonnen met het opstarten van bepaalde componenten op de nieuwe infrastructuur. Dit heeft geen gevolgen voor de gebruiker gehad.

Plan in hoofdlijnen

In grote lijnen zal de migratie uit de volgende stappen bestaan:

  1. De nieuwe infrastructuur wordt zijdelings van de huidige infrastructuur in gebruik genomen. Op deze manier kunnen we alle componenten van MEC-platform voor een laatste keer testen op integratie met de nieuwe infrastructuur zonder dat dat impact heeft op de werking van MEC.
  2. Één voor één worden de componenten van het MEC-platform verhuisd naar de nieuwe infrastructuur waarbij we nauwlettend monitoren dat dit zonder problemen verloopt. Wanneer bij dit proces problemen worden geconstateerd, kunnen we de migratie of de stap terugdraaien en onderzoek verrichten naar de herkomst van de problemen.
  3. Als alle componenten van MEC in de nieuwe infrastructuur draaien, zullen we die infrastructuur in gebruik nemen.
  4. Nadat definitief bevestigd is dat alle componenten zich op de nieuwe infrastructuur goed gedragen, kunnen we de oude infrastructuur stap voor stap aftuigen. Met als afronding dat het platform volledig op de nieuwe infrastructuur draait.