Skip to main content

Softwarelicentie en gebruiksbepalingen

Maxem bezit alle rechten op hun diensten en Maxem Energy Controller, inclusief de software die in de apparatuur (de “Maxem Energy Controller”) is ingebouwd en wordt gebruikt om de diensten te leveren (de “Software”). Maxem verleent u een beperkte licentie om de Software te gebruiken in de vorm van een objectcode (zonder enige wijzigingen aan te brengen) uitsluitend voor het gebruik van de Maxem Energy Controller in relatie tot de diensten en volgens de voorwaarden van deze licentie. Het is niet toegestaan om de Software te decompileren, disassembleren, of reverse-engineeren, of enige andere poging te ondernemen om de broncode af te leiden uit de binaire code van de Software.

Sommige delen van deze Software (aangeduid als “Opensource-onderdelen”) kunnen vallen onder “open source” softwarelicenties, goedgekeurd door het Open Source Initiative of vergelijkbare licenties. Voor deze Opensource-onderdelen gelden de voorwaarden van de desbetreffende opensourcelicenties in plaats van deze licentie. Indien een beperking in deze licentie met betrekking tot een Opensource-onderdeel in strijd is met de voorwaarden van de desbetreffende opensourcelicentie, geldt die beperking niet voor dat Opensource-onderdeel. Als een opensourcelicentie vereist dat Maxem toegang biedt tot de broncode of gerelateerde informatie met betrekking tot Opensource-onderdelen van derden, wordt deze toegang hierbij aangeboden. U kunt via uw Maxem support account toegang vragen tot de broncode van onze Opensource-onderdelen.