Skip to main content

Intellectueel eigendom

ONZE NAAM EN ONS LOGO

Om elk verwarring te voorkomen, mogen de naam, het logo en andere handelsmerken (zoals Maxem) van Maxem Energy Solutions B.V. niet zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gebruikt om een product, entiteit of idee te ondersteunen, tenzij dit is toegestaan op grond van het huidige merkenrecht. Eventuele vragen over het gebruik van het beeld- of woordmerk kunt u richten aan sales@maxem.energy.

ONGEVRAAGDE MATERIALEN/IDEEËN

Maxem en haar werknemers accepteren of overwegen geen ongevraagde materialen of ideeën, inclusief ideeën voor nieuwe of verbeterde technologieën, processen, diensten, materialen, promoties of marketingplannen. Het doel van dit beleid is om mogelijke misverstanden of geschillen te voorkomen voor het geval uw ideeën lijken op de ideeën die Maxem onafhankelijk heeft ontwikkeld of momenteel ontwikkelt.

Stuur ons geen ongevraagde materialen, ideeën, concepten, suggesties of ander werk in welke vorm dan ook, tenzij Maxem en u dit vooraf zijn overeengekomen. Indien u toch iets instuurt, dan geldt dat, ongeacht het beleid en ongeacht hetgeen u in uw inzending vermeldt, u ermee instemt dat: (1) uw inzending door Maxem wordt gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten; (2) Maxem niet verplicht is om uw inzending te bekijken; en (3) Maxem deze inzending of inhoud voor welk doel dan ook mag gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen en verhandelen van producten en diensten, zonder enige aansprakelijkheid jegens u en zonder enige vergoeding aan u verschuldigd te zijn.

Maxem aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor ongevraagde materialen of ideeën die naar ons worden gestuurd.